Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest: KD Consulting Karolina Wileńska ul. Różyckiego 5, 62-006 Gruszczyn NIP 777-223-58-99 Regon 639688266 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 Twoje dane przetwarzamy za Twoją zgodą , wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: shop@ninab.pl , telefonicznie: 666-017-371 , listownie : KD Consulting ul. Różyckiego 5, 62-006 Gruszczyn.

Przetwarzamy następujące dane : imię , nazwisko , adres, numer telefonu, adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy. Rachunek bankowy w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji. Opcjonalnie NIP w przypadku zażądania wystawienia faktury ( dotyczy przedsiębiorcy ) W każdym czasie masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych bez podawania przyczyny. Zażądania przeniesienia oraz ich poprawienia. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych , nie sprzedajemy ich , nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przykazywane podmiotom zewnętrznym: operator płatności on-line firma PayU z siedzibą w Poznaniu, operator usług kurierskich DPD z siedzibą w Warszawie są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług .